Förlorat avdelnings-ID eller PIN-kod för administratören

Kontakta administratören och kontrollera om systemansvarig-ID eller systemansvarig-PIN har ändrats från standardinställningarna.
ID och PIN-kod för systemansvarig ställs inte in som standard.
* Om standardinställningarna inte har ändrats ska de ändras för att utöka säkerheten och endast ett begränsat antal administratörer ska ges tillgång till denna information. Ange avdelnings-ID och PIN-kod för administratören
Om du inte kan återställa systemansvarig-ID och PIN-kod efter att du har bekräftat ovanstående information ska du kontakta återförsäljaren eller en servicetekniker. Om problemet kvarstår
975A-0E6