Det går inte att få åtkomst till fjärranvändargränssnittet

Om meddelandet [Kan inte öppna fjärrgränssnittet.] eller [Det går inte att fortsätta med inställningarna eftersom funktionen för att utföra inställningar för enheten är begränsad.] visas och du inte kan få åtkomst till fjärranvändargränssnittet ska du felsöka enligt anvisningarna nedan.
Ange PIN-kod för åtkomst till fjärranvändargränssnittet.
Du måste ange en PIN-kod för att få åtkomst till fjärranvändargränssnittet.
Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra inställningen.
Pekskärmsmodell
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Hanteringsinställningar]  [Inst. f. fjärrgräns./uppdat. firmware] [Inställningar för fjärrgränssnitt] [Säkerhetsinställn. för fjärrgränssnitt.] [På] ange PIN-koden [Använd] ange PIN-koden igen [Använd]
LCD-modell med 5 rader
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Hanteringsinställningar]    [Inst. f. fjärrgräns./uppdat. firmware]    [Inställningar för fjärrgränssnitt]    [Säkerhetsinställn. för fjärrgränssnitt.]    [På]    ange PIN-koden    ange PIN-koden igen  
*Du kan inte registrera en PIN-kod som enbart består av nollor, till exempel "00" eller "0000000".
Ändra PIN-koden för systemansvarig.
När du loggar in i systemhanteringsläge måste du ändra PIN-koden för systemansvarig till något annat än standardinställningen.
Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra inställningen.
Pekskärmsmodell
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Hanteringsinställningar] [Användarhantering] [Informationsinställn. för systemansvarig] [Systemansvarig-ID och PIN-kod] ange systemansvarig-ID [Använd] ange PIN-koden [Använd] ange PIN-koden igen [Använd]
LCD-modell med 5 rader
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Hanteringsinställningar]    [Användarhantering]    [Informationsinställn. för systemansvarig]    [Systemansvarig-ID och PIN-kod]    ange systemhanterings-ID    ange PIN-koden    ange PIN-koden igen  
* Du kan inte registrera systemansvarig-ID eller PIN-kod som enbart består av nollor, till exempel "00" eller "0000000".
* Ge endast vissa administratörer behörighet att använda systemansvarig-ID och PIN-kod efter att inställningarna har ändrats.
975A-0E4