Pappersstopp inträffar upprepade gånger

Felsök genom att kontrollera nedanstående punkter.
Finns det pappersrester eller främmande föremål inuti enheten?
Ta bort eventuella pappersrester och främmande föremål. Pappersstopp
Använder du lämpligt papper?
Kontrollera att papperet i enheten går att använda och byt ut det mot lämpligt papper om det behövs.
Användbart papper
Fylla på papper
Är papperet rätt påfyllt?
Bläddra igenom papperen ordentligt i små buntar så att papperen inte sitter fast i varandra.
Jämna till kanterna genom att slå bunten mot en plan yta några gånger innan du fyller på papperet. Fylla på papper
Kontrollera att den påfyllda pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen ().
 
Kontrollera att pappersledarna inte sitter för löst eller för hårt.
 
Inträffar pappersstopp när du skriver ut på baksidan av papper som redan skrivits ut på?
Släta till kanterna på papperet noggrant så att kanterna inte är böjda.
* Om du vill skriva ut på baksidan av ett redan utskrivet papper måste den tidigare utskriften ha gjorts på den här enheten. Använd inte papper som har skrivits ut på en annan skrivare eller multifunktionsenhet, eftersom det kan medföra att papper fastnar eller att enheten skadas.
Inträffar det vid kontinuerlig utskrift?
Ange i så fall inställningen [Korrekt pappersmatning] till [På]. Pappersstoppen kan därefter bli mindre frekventa.
Pekskärmsmodell
På skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]  [Justering/underhåll]  [Justera bildkvalitet]  [Särskild bearbetning]  [Korrekt pappersmatning]  [På]
LCD-modell med 5 rader
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Justering/underhåll]    [Justera bildkvalitet]    [Särskild bearbetning]    [Korrekt pappersmatning]    [På]  
* När du väljer [På] kan utskriftshastigheten bli lägre.
975A-0A5