Kanten på sidan skrivs inte ut

Felsök genom att kontrollera följande i tur och ordning:
Använder du lämpligt papper?
Kontrollera att papperet i enheten går att använda och byt ut det mot lämpligt papper om det behövs.
Användbart papper
Fylla på papper
Är pappersledarna rätt inställda mot papperet?
Om pappersledarna är inställda för löst eller för hårt kan det medföra att delar av sidan inte skrivs ut. Kontrollera pappersledarna och ställ in dem efter papperets bredd. Fylla på papper
Skriver du ut till kanten på papperet, utan marginaler?
Det här kan inträffa när inga marginaler har angetts i skrivardrivrutinen. När du skriver ut på den här enheten behövs en marginal på 5 mm (15 mm överst och nederst och 10 mm på vänster och höger sida).
Ange följande inställningar på skärmen [Utskriftsinställningar] i skrivardrivrutinen för att ange en marginal.
Fliken [Efterbehandling] [Avancerade inställningar] [Utöka utskriftsområdet och skriv ut] [Av]
975A-0AJ