Enheten som är ansluten via en WSD-port visas inte under installation av skrivardrivrutinen

Felsök genom att kontrollera nedanstående punkter.
Kontrollera enhetens inställningar.
Ange nedanstående inställningar om de inte redan har angetts.
Enheten måste startas om för att inställningarna ska verkställas.
Inställningar för WSD-utskrift och multicast-identifiering
Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge [Inställningar/Registrering] [Nätverksinställningar] [WSD-inställningar] [Redigera] markera kryssrutorna [Använd WSD-utskrift] och [Använd Multicast Discovery] [OK] starta om enheten.
På kontrollpanelen väljer du [Meny] på skärmen [Hem]. Välj sedan [Preferenser] för att ange inställningarna. [WSD-inställningar]
Kontrollera operativsystemets nätverksinställningar
Ange nedanstående inställningar om de inte redan har angetts.
I Windows klickar du på [] (Start) [] (Settings) [Nätverk och Internet] [Status] [Ändra anslutningsegenskaper] [Nätverksprofil] [Privat]
Kontrollera att drivrutinen har installerats.
Gör på följande sätt för att kontrollera om enhetens drivrutin visas.
I Windows klickar du på [] (Start) [] (Settings) [Enheter] [Skrivare och skannrar] kontrollera att drivrutinen visas.
Om drivrutinen visas är den installerad. I så fall måste den avinstalleras och sedan installeras på nytt.
Mer information om hur du avinstallerar och installerar drivrutinen finns i handboken till drivrutinen på webbplatsen med onlinehandböcker.
https://oip.manual.canon/
975A-0C3