Grundlæggende betjening

Dette afsnit beskriver den grundlæggende betjening, der er fælles for alle maskinens funktioner, og hvordan skærmlayoutet skal forstås.
Administrering og besparelse af strøm
Du kan slukke for strømmen for at spare energi eller ved rengøring og genstarte maskinen for at anvende indstillingerne.
Du kan bruge dvaletilstand til at reducere strømforbruget.
Tænd og sluk for maskinen
Reducering af strømforbrug (dvaletilstand)
Brug af betjeningspanelet
Brug betjeningspanelet til at scanne, kopiere og udføre andre funktioner og til at konfigurere maskinens indstillinger.
Brug af betjeningspanelet
Når login-skærmen vises, skal du indtaste de påkrævede login-oplysninger for at fortsætte betjeningen.
Log ind på maskinen
Placering af originaler og ilægning af papir
Placer originalen på glaspladen eller i indføringsenheden, når du scanner, sender en fax eller kopierer.
Læg udskrivnings- og kopipapir i papirskuffen.
Placering af originaler
Ilægning af papir
Registrering og angivelse af destinationer (Model med berøringspanel)
Registrer destinationer til afsendelse af faxmeddelelser i maskinens adressekartotek.
Ud over at angive destinationer fra adressekartoteket kan du også indtaste dem direkte, bruge TX-jobloggen og bruge andre metoder til at angive dem.
Registrering af destinationer (adressekartotek) (Model med berøringspanel)
Angivelse af destinationer (Model med berøringspanel)
Tilpasning af indstillinger
Du kan ændre indstillingerne, så det bliver lettere og mere bekvemt at bruge maskinen.
Ændring af standardindstillingerne
Justering af lydstyrke (Model med berøringspanel)
975C-022