Annullering af faxafsendelse

Du kan annullere afsendelse af en fax ved at følge instruktionerne på skærmen.
Tryk på [Annuller] [Ja].
Hvis ovenstående skærm ikke vises, skal du trykke på på betjeningspanelet og derefter trykke på [Ja].
Hvis en skærm med joblisten vises, skal du vælge det job, du vil annullere, og trykke på [Ja].
975C-056