Flytning af maskinen

Maskinen er tung. Hvis du flytter maskinen mhp. rengøring eller for at ændre placering, skal du sørge for at følge nedenstående procedure for at forhindre personskade, ulykker eller beskadigelse af maskinen.
Hvis maskinen skal transporteres ifm. flytning osv., skal du tage følgende tiltag for at forhindre skader og fejl under transport:
Fjern tonerpatronen.
Pak maskinen sikkert ind i den originale indpakning (bl.a. kassen) og emballage.
1
Sluk for maskinen. Sluk for maskinen
Hvis maskinen slukkes, slettes alle de data, der eventuelt venter på at blive udskrevet.
2
Tag strømledningen ud i den viste rækkefølge.
3
Tag alle kabler og ledninger ud, der er tilsluttet maskinen.
* Antallet af tilsluttede kabler og ledninger kan variere afhængigt af brugsmiljøet.
4
Hvis TELEPHONE 6 KIT (ekstraudstyr) er installeret, skal du fjerne røret fra basen.
5
Hvis du skal flytte maskinen over længere afstande, skal du fjerne tonerpatronen for at forhindre, at der spildes toner. Udskiftning af tonerpatron
6
Åbn papirlåget, og fjern eventuelt papir.
Hvis papirstyrene er trukket ud, skal du køre dem ind, så de passer i skuffen.
7
Luk frontdækslet og alle andre åbne komponenter.
8
Tag fat i løftehåndtagene, og løft maskinen for at flytte den.
Maskinen er tung. Se de grundlæggende specifikationer angående maskinens mål og vægt. Grundlæggende specifikationer
9
Sæt forsigtigt maskinen ned.
For information om installationsproceduren efter flytning henvises der til "Installationsvejledning." Vejledningerne for maskinen
975C-0A0