Scanning

Du kan scanne dokumenter, fotos og andet trykt materiale ("originaler") og konvertere dem til data. Disse konverterede data ("scannede data") kan gemmes som billeder eller en PDF-fil på en computer, der er tilsluttet maskinen.
Du kan konfigurere scanningsindstillingerne og gemme scannede data på en computer ved hjælp af scannerdriveren og den applikation, der er installeret på computeren.
Der er følgende to metoder.
Scanning fra en maskine
 
 
Scan ved hjælp af det format og den lagringsdestination, der er blevet forudindstillet ved hjælp af applikationen.
Denne metode gemmer scannede data på en computer, ved at man blot betjener maskinen, og er nyttig, når du skal scanne flere originaler.
Forberedelser til at gemme scannede data på en computer
Scanning (lagring på en computer)
Scanning ved hjælp af genvejstasten
Scanning fra en computer
 
 
Scan ved hjælp af det format og den lagringsdestination, der blev specificeret ved scanningen.
Med denne metode kan du se de scannede data med det samme på computerskærmen, så du kan kontrollere billedkvaliteten og foretage justeringer.
Forberedelser til at gemme scannede data på en computer
Scanning fra en computer
* I macOS kan du bruge AirPrint-funktionen, der som standard er en del af operativsystemet, til at scanne data fra en computer uden at skulle installere en scannerdriver eller applikation. Brug af AirPrint-applikationen til at udskrive og scanne data samt sende fax

Se også

Scanning fra en mobilenhed
Maskinen kan betjenes fra en smartphone, tablet eller anden mobilenhed. Det gør det nemt at scanne fotos eller dokumenter fra en mobilenhed ved hjælp af en kompatibel applikation eller tjeneste.
Forbindelse til mobilenheder og integration med en cloud-tjeneste
975C-047