Toisen osapuolen puhelin- tai faksinumeroa ei näytetä

Suorita vianmääritys tarkistamalla alla olevat kohdat.
Onko laite liitetty numeronäyttöä tukevaan puhelimeen?
Laite ei tue numeronäyttöä. Jos laitteeseen liitetään numeronäyttöä tukeva puhelin, toisen osapuolen numero voidaan näyttää puhelimen näytössä.
* Toisen osapuolen numeroa ei välttämättä näytetä, vaikka laitteeseen liitettäisiin numeronäyttöä tukeva puhelin. Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.
Onko vastaanottotavaksi asetettu [Automaattinen] tai [Faksi/Puhelin (Automaattinen kytkin)]?
Jos on, kun asetukset määritetään niin, että laite soi faksia vastaanotettaessa, toisen osapuolen numero voidaan näyttää liitetyssä numeronäyttöä tukevassa puhelimessa laitteen soidessa.
Kirjaudu etäkäyttöliittymään [Asetukset/Tallennus] [Vastaanotto-/välitysasetukset] tai [Vastanottoasetukset] [Faksin vastaanottoasetukset] [Muokkaa] valitse [Käytä soittoääntä] -valintaruutu syötä soittokertojen määrä [OK]
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä [Valikko] ja määritä sitten asetukset valitsemalla [Toimintoasetukset]. [Tuleva soitto]
975E-0E2