Aadressiraamatu funktsioon (Puutepaneeliga mudel)

Saate määrata aadressiraamatus registreeritud sihtkohti, kui kuvate aadressiraamatu kuvalt [Avamenüü] või juhtpaneeli faksikuvalt.
Sihtkohti registreerides valige see funktsioon sihtkoha kiiresti määramiseks.
Samuti saate aadressiraamatu kuval tõhusalt sihtkohti määrata, näiteks sihtkohti rühmitades või tüübi järgi kuvades.
Sihtkoha kiiresti määramise funktsioon
Sihtkohti registreerides valige ja registreerige üks järgmistest.
Kiirvalimine
Registreerige sageli kasutatavad sihtkohad kiirvalimiseks. See kuvab registreeritud sihtkohad kuval [Avamenüü] kiirnuppudena. Saate registreerida kuni neli kiirvalimise sihtkohta.
Valimiskood
Registreerige igale sihtkohale kolmekohaline number. Seejärel saate sihtkoha määramiseks otse selle numbri sisestada.
Valimiskoodide numbritega saate registreerida kuni sada sihtkohta.
Mitme sihtkoha rühma registreerimine
Rühmana saate valimiskoodi numbriga registreerida mitu registreeritud faksinumbrit. Sellisel juhul ei pea te andmeid saates mitut sihtkohta määrama. Registreerida saab kuni 50 rühma.
Ühte rühma saate registreerida ainult sama tüüpi sihtkohti.
Sihtkohtade rühmade registreerimine aadressiraamatusse (juhtpaneel) (Puutepaneeliga mudel)
Rühmade registreerimine aadressiraamatusse (Remote UI (Kaugkasutajaliides)) (Puutepaneeliga mudel)
Registri järgi liigitamine
Saate kuvada sihtkohtade nimede ja tüüpide (nt meiliaadress või faks) registreerimise ajal seadistatud esitähed, kui liigitate neid registri järgi.

Aadressraamatu kuva

Kui kuvate aadressiraamatu kuvalt [Avamenüü] või faksimise kuvalt, ilmub järgmine kuva.
Registreeritud sihtkohtade loend
Sihtkohtade tüüpe tähistavad järgmised sümbolid ja kuvatakse sihtkoha teave, nagu nimi ja faksinumber:
[]: faks
[]: rühma sihtkohad
Register
See kuvatakse ekraani ülaservas. Loendis kuvatud sihtkohti saate filtreerida, kui valite nende tüübi või nime esitähed.
Puudutage [] või [], et registri kuva muuta.
Kõigi aadressiraamatus registreeritud sihtkohtade kuvamiseks valige [Kõik].
Kui määrate sihtkohti, mis tuleks nime esitähtede alusel kuvada, valige [A–Z], [0–9] või [ABC] kuni [YZ].
Sihtkoha toimingu üksused
Need kuvatakse ekraani allservas. Vajutage sihtkoha registreerimiseks, muutmiseks või kustutamiseks või ka andmete saatmiseks või salvestamiseks sihtkoha määramisel.
Muude üksuste korral peale [Salv. sihtk.] valige sihtkoha märkeruut ja seejärel teostage toiming.
Kui avate aadressiraamatu kuvalt [Avamenüü], vajutage sihtkohta, et avada faksimise kuva, millele on määratud shtkoht juba sisestatud.
975F-033