Sihtkohtade määramine (TX-töölogi) (Puutepaneeliga mudel)

Saate määrata varem kasutatud sihtkohti, kui kuvate TX-töölogi juhtpaneeli faksimise kuvalt. Samuti saate rakendada koos sihtkohtadega andmete saatmisel kasutatud skannimissätteid.
Kui avate TX-töölogi, kirjutatakse määratud sihtkohad ja skannimissätted üle.
Te ei saa TX-töölogi kasutada, kui logist saatmine on piiratud. Saatmislogis sihtkohtade kasutamise keelamine
1
Faksimise kuval vajutage [Sihtkoht] [Kasut. sead.].
2
Valige logi, mille soovite kuvada.
Sihtkohad on määratud.
Kui logis on mitu sihtkohta, kuvatakse ainult esimene sihtkoht, aga rakendatakse kõiki sihtkohti.
3
Muutke sihtkohti ja skannimissätteid vastavalt vajadusele.
Kuvatud sihtkohti ja skannimissätteid saate muuta ning saata.
TX-töölogi tühjendatakse järgmistel juhtudel:
toite väljalülitamisel;
kui uute sihtkohtade sisestamine on piiratud Saatmine ainult registreeritud sihtkohtadesse
975F-03E