Seadme sisse ja välja lülitamine

Lülitage seade toitelülitist käsitsi sisse ja välja.
Selle funktsiooni abil saate seadme automaatselt välja lülitada, kui teatava aja möödudes ei ole mingeid toiminguid tehtud.
975F-023