[Helitugevuse seaded] Kuva (Puutepaneeliga mudel)

Saate määrata, kas seadmest kõlab toimingute ja olekute helimärguandeid.
Kui vajutate [Menüü] [Avamenüü] kuval  [Eelistused]  [Helitugevuse seaded], avatakse [Helitugevuse seaded] kuva.
[Kutsungi heli], [Saatmise lõpu heli], [RX-i lõpu heli], [Skanni lõpu heli]
Sissetuleva faksiheli ning fakside edukast saatmisest ja vastuvõtmisest ning originaalide edukast skannimisest teatavate helide helitugevust saate muuta.
[Sisestusheli]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui vajutate juhtpaneeli klahve ja nuppe.
[Kehtetu sisestusheli]
Määrake, kas soovite helimärguannet sobimatu klahvi vajutamisel, näiteks seadistusvahemikku mittekuuluva väärtuse sisestamisel.
[Tarvikute heli]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui toonerikassettide kasutusiga hakkab lõppema.
[Hoiatusheli]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui seadmes on paberiummistus või muu tõrge.
[Töö lõpu heli]
Määrake, kas soovite helimärguannet kopeerimise, skannimise või muu seadme toimingu lõpetamisel.
[Energiasäästja heli]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui seade lülitub unerežiimi või väljub sellest.
[Originaali sööturisse asetamise heli]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui seade tuvastab, et originaal on sööturisse asetatud.
975F-03L