Fakside edasisaatmine ja varundussätete määramine

Faksid saab vastuvõtmisel automaatselt edasi saata ja salvestada kindlasse sihtkohta.
See on mugav, kui soovite vastuvõetud fakse eemal viibides vaadata või saadetud/vastuvõetud fakse varundada.
Ainult oluliste fakside edastamine
Samuti saate RX-töölogist valida konkreetse faksi ja saata selle kindlasse sihtkohta. Saadetud ja vastuvõetud fakside oleku ja logi vaatamine
975F-04U