Seadme puhastamine

Seadme tõhusa töö tagamiseks puhastage korrapäraselt seadme erinevaid osi ja hoidke need puhtana.
Kui originaal või paber määrdub või kui prindikvaliteet on halvenenud, puhastage probleemi põhjustavad osad vastavalt tunnustele.
Korrapäraselt puhastatavad osad
Puhastage korrapäraselt seadme pealispindu () ja dokumendiklaasi/sööturi või dokumendiklaasi kaane () alumist külge.
Seadme välispindade puhastamine
Dokumendiklaasi puhastamine
Osad, mida tuleb puhastada tunnuste ilmnemisel
Järgmiste tunnuste ilmnemisel puhastage sööturit () või kinnitussõlme ja trumlit () seadme sees.
Originaal määrdub, paber kiilub kinni või väljaprintidel on plekid.
Sööturi puhastamine
Paber määrdub või prindikvaliteet on halvenenud.
Kinnitussõlme puhastamine
Trumli puhastamine
975F-09F