Osade nimed ja nende otstarve

Esikülg
Tutvuge nende osadega seadme esiküljel selle kasutamiseks.
Esikülg
Kasutage juhtpaneeli seadme kasutamiseks ja seadete määramiseks.
Juhtpaneel
Pange originaal skaneerimisklaasile või sööturisse, kui skannite, saadate faksi või kopeerite.
Söötur
Pange printimis- ja koopiapaber paberisahtlisse.
Paberisahtel
Tagakülg
Tutvuge tagaküljel asuvate osadega seadme paigaldamiseks ja ühendamiseks ning paberiummistuste likvideerimiseks.
Tagakülg
Sisemus
Kontrollige seadme sisemust, kui asendate toonerikasseti.
Sisemus
975F-005