Väljastavalt asutuselt saadud võtme ja sertifikaadi või CA-sertifikaadi registreerimine

Installige ja registreerige seadmes digitaalsertifikaate väljastavalt asutuselt saadud võti ja sertifikaat või CA-sertifikaat enne nende kasutamist.
Registreerige võti ja sertifikaat või CA-sertifikaat arvuti rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides). Neid ei saa registreerida juhtpaneeli kaudu.
Vaja on administraatori õigusi.
Vajalikud ettevalmistused
Kontrollige seadmega kasutatava võtme ja sertifikaadi või CA-sertifikaadi tingimusi. Võtmed ja sertifikaadid
Võtme ja sertifikaadi registreerimisel kontrollige failis määratud privaatvõtme parooli.
1
Logige süsteemihaldurirežiimis rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaali lehel [Settings/Registration]. Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht
3
Klõpsake [Device Management] [Key and Certificate Settings] või [CA Certificate Settings].
Ilmub kuva [Key and Certificate Settings] või [CA Certificate Settings].
4
Klõpsake [Register Key and Certificate] või [Register CA Certificate].
Ilmub kuva [Register Key and Certificate] või [Register CA Certificate].
5
Installige võtme ja sertifikaadi fail või CA-sertifikaadi fail.
1
Klõpsake [Install].
2
Klõpsake [Browse] jaotises [Specify File] ja määrake installitav fail.
3
Klõpsake [Start Installation].
Installitav fail lisatakse jaotisse [Installed Key and Certificate] kuval [Register Key and Certificate] või jaotisse [Installed CA Certificate] kuval [Register CA Certificate].
6
Võtme ja sertifikaadi või CA-sertifikaadi registreerimine.
Võtme ja sertifikaadi registreerimisel
1
Klõpsake registreeritava võtme ja sertifikaadi failist paremal [Register].
Ilmub kuva [Enter Private Key Password].
2
Sisestage ühebaidiste tähtede ja numbritega võtme nime parool ning klõpsake [OK].
Registreeritud võti ja sertifikaat lisatakse jaotisse [Registered Key and Certificate] kuval [Key and Certificate Settings].
CA-sertifikaadi registreerimisel
Klõpsake registreeritava CA-sertifikaadi failist paremal [Register].
Registreeritud CA-sertifikaat lisatakse jaotisse [Registered CA Certificate] kuval [CA Certificate Settings].
7
Logige rakendusest Remote UI (Kaugkasutajaliides) välja.
Registreeritud sertifikaadi täpsemate andmete vaatamine ja kontrollimine
Kui klõpsate jaotises [Registered Key and Certificate] kuval [Key and Certificate Settings] võtme nime (või sertifikaadi indikaatorit), kuvatakse sertifikaadi andmed.
Sertifikaadi kehtivuse kontrollimiseks klõpsake sertifikaadi andmete kuval [Verify Certificate].
Registreeritud CA-sertifikaadi täpsemate andmete vaatamine ja kontrollimine
Kui klõpsate jaotises [Registered CA Certificate] kuval [CA Certificate Settings] väljaandmise kohta, kuvatakse CA-sertifikaadi andmed.
CA-sertifikaadi kehtivuse kontrollimiseks klõpsake CA-sertifikaadi andmete kuval [Verify Certificate].
Kui võtit ja sertifikaati või CA-sertifikaati ei saa kustutada
Kasutatavat võtit ja sertifikaati ei saa kustutada. Keelake kasutatav funktsioon või kustutage need pärast teise võtme ja sertifikaadi aktiveerimist.
Eelinstallitud CA-sertifikaati ei saa kustutada. Kui eelinstallitud CA-sertifikaati pole vaja, klõpsake CA-sertifikaadist paremal [Disable].
975F-06J