Väljaprintide tagaküljel on plekid

Tehke tõrkeotsing, kontrollides järgmises järjekorras.
Kas kasutate paberit, mis on printimisandmete formaadist väiksem?
Asendage paber sellisega, mis on printimisandmetega sama formaadiga. Paberi sissepanek
Kas puhastasite kinnitussõlme?
Neid tunnuseid võib esineda, kui kinnitussõlm on määrdunud. Sellisel juhul puhastage kinnitussõlm. Kinnitussõlme puhastamine
975F-0AR