Väljaprindid on viltused

Seda võib esineda, kui paberijuhikud on paberi vastas, kuid liiga lõdvalt või tihedalt. Kontrollige paberijuhikuid ja seadke need paberi laiuse järgi. Paberi sissepanek
975F-0AS