[Настр. за сила на зв.] Екран (Модел със сензорен панел)

Можете да зададете дали устройството да издава звукови сигнали, които да ви известяват за операции и състояния.
Когато натиснете [Меню] на екрана [Начало]  [Предпочитания]  [Настройки за силата на звука], се появява екранът [Настр. за сила на зв.].
[Тон на звънене], [Тон успешно изпращане], [Тон успешно получаване], [Тон успешно сканиране]
Можете да настроите силата на звука на входящия факс и на звуковите сигнали, които ви известяват при успешно изпращане и получаване на факсове, както и при успешно сканиране на оригинали.
[Тон при въвеждане]
Задайте дали да се издава звук при натискане на клавишите и бутоните на операционния панел.
[Тон невалидно въвеждане]
Задайте дали да се издава звук при натискане на невалиден клавиш, например когато въведете стойност извън диапазона на настройките.
[Тон заржд. консум.]
Задайте дали да се издава звуков сигнал, когато животът на тонер касетата е към своя край.
[Предупредителен тон]
Задайте дали да се издава звук, когато в устройството е заседнала хартия или при друга неизправност.
[Тон за край на задача]
Задайте дали да се издава звук, когато копирането, сканирането или друга операция на устройството приключи.
[Предупр.пест.енергия]
Задайте дали да се издава звук, когато машината влиза във или излиза от спящ режим.
[Зв.сигнал разпозн.оригинал в под.устр.]
Задайте дали да се издава звук, когато машината открие оригинал, който е бил поставен върху подаващото устройство.
975J-03L