Препращане на факсове и конфигуриране на настройките за архивиране

Когато се получат, факсовете могат да се препращат и записват автоматично в определено местоназначение.
Това е удобно, когато искате да проверите получените факсове от отдалечено място или искате да архивирате изпратените или получените факсове.
Препращане само на важни факсове
Можете също да изберете конкретен факс от регистъра на заданията за RX и да го изпратите до определено местоназначение. Проверка на състоянието и регистрационния файл за изпратени и получени факсове
975J-04U