Списък на консумативите

По-долу са показани имената на артикулите на консумативите за устройството и броят на листовете, които могат да бъдат отпечатани.
Освен това трябва да се вземат предпазни мерки при работа и съхранение на консумативите. Вижте също „Важни инструкции за безопасност.“ Ръководства на устройството
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонери, касети и части на Canon.
 

Тонер касета

Доставена тонер касета
Средният брой листи, които могат да бъдат отпечатани*1 с доставената тонер касета, е показан по-долу.
*1 Средният капацитет се определя въз основа на стандарт ISO/IEC 19752 (глобален стандарт, свързан с „Метод за определяне на капацитета на тонер касетата за монохроматични електрофотографски принтери и многофункционални устройства, съдържащи компоненти на принтер“, издаден от Международната организация по стандартизация (ISO)) за отпечатване на обикновена хартия с размер А4 с настройка за плътност на печат по подразбиране.
700 листа
Резервна тонер касета
Оригиналната резервна тонер касета Canon и средният брой листа, които могат да бъдат отпечатани*1, са показани по-долу.
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon.
*1 Средният капацитет се определя въз основа на стандарт ISO/IEC 19752 (глобален стандарт, свързан с „Метод за определяне на капацитета на тонер касетата за монохроматични електрофотографски принтери и многофункционални устройства, съдържащи компоненти на принтер“, издаден от Международната организация по стандартизация (ISO)) за отпечатване на обикновена хартия с размер А4 с настройка за плътност на печат по подразбиране.
Canon Cartridge 071
1200 листа
Canon Cartridge 071 H
2500 листа
Съхранявайте тонер касетата, както е описано по-долу. Съхраняването на тонер касетата на неподходящо място или в неподходяща среда може да доведе до проблеми, като например до загуба на данни.
Съхранявайте ги неотворени и ги отваряйте непосредствено преди употреба.
Не съхранявайте тонер касетата в изправено положение или с дъното нагоре.
Не съхранявайте тонер касетата на следните места:
Места, изложени на открит огън
Места, изложени на пряка слънчева светлина или ярка светлина за пет минути или повече
Места, изложени на прекалено солен въздух
Места, силно изложени на корозивни газове (напр. аерозолни спрейове или амоняк)
Много горещи и/или влажни места
Места, подложени на резки промени в температурата и влажността, които могат да причинят конденз
Много запрашени места
Места, достъпни за деца
Места в близост до продукти, засегнати от магнетизъм (напр. флопи дискове или дискови устройства)
Съхранявайте опаковъчния материал на безопасно място с цел бъдеща употреба. Той ще ви бъде необходим в ситуации като например съхранение на устройството с извадена тонер касета.
Canon си запазва правото да съхранява, оформя, добавя или премахва опаковъчния материал без предизвестие.
Съхранявайте тонер касетата при следните условия:
Диапазон на температурата на съхранение: -20 - 40 °C
Диапазон на влажността на съхранение: 35 % до 85 % RH (относителна влажност, без конденз)*1
 
*1 Дори в границите на одобрения диапазон за влажност при съхранение, в тонер касетата могат да се образуват капки вода (конденз), ако температурите вътре и извън тонер касетата се различават. Кондензът ще се отрази неблагоприятно върху качеството на печат.
Бъдете внимателни за неоригинални тонер касети
Моля, имайте предвид, че на пазара се продават неоригинални тонер касети, имитиращи тези на Canon. Използването на неоригинална тонер касета може да доведе до влошено качество на отпечатване и до понижаване на производителността на машината. Canon не носи отговорност за неизправности, злополуки или повреди, предизвикани от използването на неоригинална тонер касета.
За повече информация вижте https://global.canon/ctc/.
Възможно е да се наложи да смените тонер касетата преди достигане на средния брой листове, които могат да бъдат отпечатани, което зависи от инсталационната среда, размера на хартията, върху която ще се отпечатва, и вида на оригинала.
Съкращаването на времето за автоматично изключване от настройката по подразбиране (4 часа) може да намали експлоатационния живот на тонер касетата.
975J-09X