За устройството

Преди да използвате устройството, проверете основната информация за него, като например поддържаните функции и опции, имената на всяка част и спецификациите на функциите. Също така разгледайте системата за управление на устройството и мерките срещу рисковете за сигурността.
Основна информация
Поддържаните функции и опции варират в зависимост от модела. Проверете списъка за подробности.
Също така можете да проверите спецификациите на опциите.
Поддържани функции и опции
Проверете имената на частите, използваемата хартия и спецификациите на функциите, ако е необходимо.
Имена на частите и техните функции
Използваема хартия
Спецификации
Информация, необходима за функциите за управление
Когато използвате функциите за управление, използвайте ИД и ПИН на системния мениджър, за да влезете.
Предварително зададените ИД и ПИН на системния мениджър варират в зависимост от модела.
ИД и ПИН на системния мениджър
Когато използвате устройството в мрежова среда, проверете примерите за мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп и помислете за прилагането им.
Мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп
Полезни съвети
Представени са препоръчани функции, полезни за цифровизиране на документи, намаляване на разходите и повишаване на ефективността на операциите.
Препоръчани функции
975J-000