Подготовка за печатане от компютър

Инсталирайте драйвера за принтера на компютъра, който ще се използва за печатане. Инсталиране на софтуера и драйверите на компютъра
Използване на сървър за печат в Windows
Използвайте сървър за печат, за да инсталирате драйвера на принтера.
Щракнете двукратно върху споделения принтер на сървъра за печат и следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате драйвера на принтера. Показване на споделен принтер в сървъра за печат
Промяна на типа и номера на порта (Windows)
Ако устройството е конфигурирано да не използва LPD или RAW, или ако номерът на порта е бил променен, може да се наложи да се променят и настройките на компютъра. Промяна на типа и номера на порта
Ако IP адресът на устройството се промени след инсталиране на драйвера за принтер
В Windows необходимото действие зависи от порта, който използвате.
Ако използвате MFNP порт, връзката се поддържа, докато устройството и компютърът принадлежат към една и съща подмрежа, така че не е необходимо никакво действие от страна на компютъра.
Ако използвате стандартен TCP/IP порт, трябва да добавите нов порт. Добавяне на порт
Ако не знаете кой порт се използва, вижте следното:
Преглед на порта за принтер
В macOS трябва да пререгистрирате уреда в Mac. За подробности относно регистрацията на уреда вижте ръководството за употреба на драйвера в сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
* Ако използвате DHCP за автоматично получаване на IP адреса на устройството, IP адресът може да бъде променен автоматично.
975J-03U