Използване на прокси

Използването на прокси сървър за свързване към мрежа не само улеснява управлението на комуникацията с външни мрежи, но блокира неоторизиран достъп и консолидира антивирусна защита за повишена защита.
Конфигурирайте тези настройки с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Не можете да използвате работния панел за конфигуриране на настройките.
Изискват се администраторски права.
Необходима подготовка
Подгответе адреса, номера на порта и информацията за удостоверяване на прокси сървъра.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [Proxy Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Proxy Settings].
4
Поставете отметка в квадратчето [Use Proxy].
5
Въведете адреса и номера на порта на прокси сървъра.
В [HTTP Proxy Server Address] въведете IP адреса и името на хоста.
В [HTTP Proxy Server Port Number] въведете номера на порта.
6
Задайте приложимия обхват и информация за удостоверяване според вашата среда на използване.
Когато използвате прокси сървър, посочен също и за комуникация с устройства в същия домейн
Поставете отметка в квадратчето [Use Proxy within Same Domain].
Когато се изисква удостоверяване за свързване с прокси сървър
Поставете отметка в квадратчето [Use Proxy Authentication] и въведете потребителското име, което да се използва за удостоверяване чрез еднобайтови буквено-цифрови знаци.
За да зададете парола, която да се използва за удостоверяване, поставете отметка в квадратчето [Set/Change Password] и въведете паролата, използвайки еднобайтови буквено-цифрови знаци.
7
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
8
Излизане от Отдалечения ПИ.
975J-069