Ръчно конфигуриране на настройките на Ethernet

По подразбиране, когато устройството се свърже с кабелна LAN мрежа, режимът на комуникация и типът Ethernet се откриват автоматично и те могат да се използват без промени. В зависимост от средата на използване може да се наложи да промените настройките на Ethernet, така че да отговарят на настройките на периферните устройства.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На работния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [Настройки за Ethernet драйвер]
Изискват се администраторски права. За да приложите настройките, устройството трябва да се рестартира.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [Ethernet Driver Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Ethernet Driver Settings].
4
Изчистете квадратчето [Auto Detect].
5
Изберете режима на комуникация.
Обикновено се избира [Full Duplex]. Когато мрежовият маршрутизатор е настроен на комуникация с полудуплекс, изберете [Half Duplex].
6
Изберете типа Ethernet и щракнете върху [OK].
7
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
975J-01L