Не може да се изпрати или получи факс чрез оптична линия

Устройството отговаря на стандартите за аналогова линия и изпращането на факсове по оптична линия не може да бъде гарантирано. Може да сте в състояние да извършвате операции чрез оптична линия, така че използвайте следните стъпки:
Проверете доставчика на оптичната линия.
Проверете при доставчика на оптичната линия дали са гарантирани следните два елемента:
Качеството на разговора, еквивалентно на нивото на аналоговата линия
Гарантирана работа на Super G3 (стандарт за факс комуникация)
Намалете скоростта на стартиране на комуникацията и проверете състоянието на изпращане и получаване.
Използвайте следната процедура, за да намалите скоростта на стартиране на комуникация на етапи и проверете дали можете да изпращате и получавате факсове:
Не може да се изпраща факс
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] в [TX Start Speed], изберете скоростта [OK]
На работния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Нач. скорост изпр.]
Не може да се получава факс
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] [Fax RX Settings] [Edit] в [Basic Settings] в [RX Start Speed], изберете скоростта [OK]
На работния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Нач. скорост получав.]
975J-0E0