Заседнала хартия в касетата за хартия, изходната тава и задната страна

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите касетата за хартия, изходната тава и задната страна и да отстраните заседналата хартия. Ако хартията се разкъса, не забравяйте да отстраните частите, така че да не останат парчета.
1
Повдигнете операционния панел.
Преди да повдигнете операционния панел, проверете дали:
Капакът на подаващото устройство или на стъклото за сканиране са напълно затворени
Върху стъклото за сканиране не са поставени дебели оригинали, например книги.
* Използването на прекомерна сила за повдигане на операционния панел може да доведе до грешка.
2
Затворете ограничителя за хартия, преди да отворите капака на тонера.
3
Извадете тонер касетата.
Издърпайте я бавно под ъгъл, който е същият като този на гнездото.
4
Отстранете заседналата хартия от касетата за хартия.
1
Отворете капака на хартията.
2
Ако е заредена друга хартия, извадете я.
3
Внимателно издърпайте хартията.
4
Заредете хартията и затворете капака на хартията.
5
Отстранете хартията, заседнала във водача за извеждане на хартията.
1
Издърпайте транспортния водач.
2
Внимателно издърпайте хартията.
3
Затворете водача за извеждане на хартията.
6
Отстранете хартията, заседнала в устройството.
1
Внимателно издърпайте хартията.
Като държите двете страни на хартията, издърпайте предния край на хартията навън и надолу.
2
Проверете дали във водачите има заседнала хартия.
Ако има заседнала хартия
7
Отстранете заседналата хартия в задния капак.
1
Отворете задния капак.
2
Внимателно издърпайте хартията.
3
Затворете задния капак.
8
Поставете тонер касетата.
9
Затворете капака на тонера и спуснете работния панел.
Съобщението [Заседнала хартия.] изчезва и печатането се възобновява автоматично.
Ако печатането не се възобнови автоматично, опитайте да отпечатате отново.
Ако засядането на хартия се повтаря многократно
Проверете състоянието на устройството и хартията. Засядане на хартия, което се повтаря многократно
975J-0A3