Завантаження паперу

Щоб гарантувати якісний друк, переконайтеся, що папір придатний для використання, дізнайтеся, як поводитися з папером і зберігати його, а також підготуйте відповідний папір для використання на апараті. Придатний для використання папір/Застережні заходи під час поводження з папером
Завантажте підготовлений папір в апарат, а потім налаштуйте параметри розміру й типу паперу.
Завантаження паперу в апарат
Завантажте папір у шухляду для паперу. Якщо використовуються конверти чи папір із логотипами, уважно слідкуйте за орієнтацією завантаженого паперу та тим, яку сторону повернуто догори.
Завантаження паперу в шухляду для паперу
Підготовчі дії та орієнтація в разі завантаження конвертів
Орієнтація в разі завантаження паперу з логотипом
Параметри паперу
Щоб гарантувати якісний друк і попередити зминання паперу, потрібно правильно встановити розмір і тип паперу відповідно до завантаженого паперу.
Установлення розміру й типу паперу
975K-02R