Vkládání papíru

Pro zajištění kvality tisku si ověřte, jaký papír lze použít, jak s ním zacházet a jak jej skladovat, a mějte k dispozici papír vhodný pro použití se zařízením. Použitelný papír/Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem
Připravený papír vložte do zařízení a poté nastavte velikost a typ papíru.
Vkládání papíru do zařízení
Vložte papír do zásuvky na papír. Při používání obálek nebo papíru s logy dbejte na orientaci vloženého papíru a na to, která strana směřuje nahoru.
Vkládání papíru do zásuvky na papír
Příprava a orientace pro vkládání obálek
Orientace pro vkládání papíru s logem
Nastavení papíru
Pro zajištění kvality tisku a minimalizaci rizika zachycení papíru je třeba správně nastavit velikost a typ papíru podle vloženého papíru.
Zadání velikosti a typu papíru
99L1-02R