TELEPHONE 6 KIT

Při používání hlasového telefonu se zařízením*1, nainstalujte volitelnou sadu TELEPHONE 6 KIT.
K ručnímu odesílání a přijímání faxů můžete také použít sluchátko.
Podrobnosti o instalaci sady TELEPHONE 6 KIT naleznete v příručce „Instalační příručka“. Příručky k zařízení
*1 Zařízení musíte připojit k telefonní lince.
99L1-002