Podavač

Kryt podavače

Při čištění vnitřku podavače nebo odstraňování zachycení papíru uvnitř podavače otevřete kryt podavače.

Posuvná vodítka

Zarovnejte posuvná vodítka k okrajům originálů, aby byly originály správně umístěny.

Přihrádka podávání originálů

Do přihrádky podávání originálů můžete vložit dva nebo více listů originálů. Vkládání originálů

Výstupní přihrádka na originály

Naskenované originály vystupují do výstupní přihrádky originálů.

Skenovací oblast podavače dokumentů

Originály uložené do podavače jsou naskenovány.
Do výstupní přihrádky originálů nepokládejte žádné předměty. Může dojít k poškození originálů.
Pokud se při používání podavače objeví následující příznaky, vyčistěte jej: Čištění podavače
Originály jsou znečištěné
Originály často uvíznou
Po skenování, kopírování nebo odesílání faxů vypadají výtisky rozmazané
99L1-00A