Specifikace faxu

Použitá linka *1
Veřejná telefonní síť (PSTN), faxová komunikační síť (FCN)
Hustota řádků při skenování
Normální režim
G3: 8 pelů/mm*2 x 3,85 čar/mm
Jemný režim
G3: 8 pelů/mm*2 x 7,7 čar/mm
Superjemný režim
G3: 8 pelů/mm*2 x 15,4 čar/mm
Rychlost přenosu *3
SuperG3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 Kb/s
Metoda komprese
MH, MR, MMR, JBIG
Režim komunikace
SuperG3, G3
Maximální velikost originálu při odesílání
A4
Velikost papíru pro záznam
Čas přenosu
Přibl. 2,6 sekund*4
*1 V závislosti na telefonní lince a regionu nemusí být možné provádět datovou komunikaci, například když součet hodnoty odporu telefonní linky a odporu zařízení překročí 1 700 Ω. V případě, že heslo zapomenete, obraťte se na prodejce nebo servisního zástupce.
*2 Výraz pely znamená obrazové prvky (pixely).
*3 S funkcí automatického snižování rychlosti.
*4 Hodnota získaná pomocí originálního zkušebního listu Canon o velikosti A4 při standardním přenosu v režimu ECM (JBIG).
99L1-00S