Zabezpečení

Tento stroj je informační zařízení, které využívá komunikační funkce a zpracovává různá data. Proto je důležité zajistit opatření k zabránění neoprávněnému přístupu při používání zařízení v síťovém prostředí a opatření proti bezpečnostním rizikům, jako je například zaslání dat omylem a únik informací.
Toto zařízení je vybaveno různými funkcemi a nastaveními ke snížení těchto hrozeb a zranitelností. Nakonfigurujte nastavení a používejte je vhodně podle vašeho prostředí a podmínek používání pro bezpečnější provoz zařízení.
Vytvoření systému správce
Pomocí účtu správce můžete spravovat zařízení a konfigurovat nastavení. Ovládejte zařízení pomocí systému, ve kterém zná ID a kód PIN pouze specifický správce(i).
Nastavení ID oddělení a kódu PIN pro správce
Nastavení sítě
Použití nastavení zabezpečení sítě podle prostředí používání může snížit hrozbu neoprávněného přístupu a odposlechů.
Ochrana sítě
Správa stavu využití
Při použití funkce k odeslání faxu nebo naskenovaných dat je třeba přijmout opatření, která zabrání odeslání dat omylem nebo úniku informací. Kromě toho může použití kódu PIN a nastavení omezení používání pomoci zabránit neoprávněnému použití adresáře a vzdáleného uživatelského rozhraní. Implementace opatření, která zahrnují operace podle stavu využití zařízení, může zlepšit zabezpečení.
Předcházení odeslání dat omylem a úniku informací
Zamezení neoprávněnému používání
99L1-064