Papír betöltése a papírfiókba

A papír megfelelő betöltéséhez igazítsa a papírfiókon lévő papírvezetőket a papírhoz.
Borítékok vagy logóval ellátott papír használata esetén ügyeljen a betöltött papír tájolására és arra, hogy a papír melyik oldala néz felfelé.
Előkészületek és tájolás borítékok betöltéséhez
Tájolás logóval ellátott papírok betöltésekor
1
Nyissa ki az elülső fedelet.
2
Csúsztassa kifelé a papírvezetőket.
3
Pörgesse át a papírt, és igazítsa egymáshoz a lapok éleit.
Pörgesse át a papírt kis kötegekben, és a papírt néhányszor egy sík felülethez koppintva igazítsa egymáshoz a lapok éleit.
4
A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
Alapértelmezett beállításként megjelenik a papírbeállítások megerősítésére szolgáló képernyő. [Felhívás a papírbeáll.-ok ellenőrzésére]
Tolja a papírt a papírfiók hátsó széléhez.
Ügyeljen arra, hogy a betöltött papír magassága ne lépje túl a betöltési határvonalat (). Ha a papír magassága túllépi a betöltési határvonalat, az hibás adagoláshoz vagy papírelakadáshoz vezethet.
Nyomtatás a nyomtatott papír hátsó oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
5
Igazítsa a papírvezetőket a papír szélességéhez és hosszúságához.
A túl lazán vagy túl szorosan beállított papírvezetők nem megfelelő adagoláshoz vagy papírelakadáshoz vezethetnek.
6
Zárja be a papírfedelet.
7
Hajtsa fel a papírmegállítót.
8
A papírméret és a papírtípus beállítása. A papírfiókba helyezett papír méretének és típusának beállítása
Alapértelmezett beállításként a papírméret az A4, a papírtípus pedig a Normál 2 értékre van állítva. Ha ettől eltérő méretű vagy típusú papírt használ, módosítsa a papírbeállításokat.
99L6-02S