Proxy használata

Ha a készüléket proxykiszolgáló használatával csatlakoztatja a hálózathoz, az amellett, hogy leegyszerűsíti a külső hálózatokkal való kommunikációt, a jogosulatlan hozzáférést is megakadályozza, és egységes vírusvédelemről gondoskodik a fokozott biztonság érdekében.
Ezeket a beállításokat számítógépről, a Távoli felhasználói felület használatával konfigurálhatja. A beállítások nem konfigurálhatók a kezelőpanel használatával.
Rendszergazdai jogosultság szükséges.
Szükséges előkészületek
Készítse elő a proxykiszolgáló címét, portszámát és hitelesítési adatait.
1
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszerkezelői módban. A Távoli felhasználói felület indítása
2
A Távoli felhasználói felület Portál oldalán kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] elemre. A Távoli felhasználói felület Portál oldala
3
Kattintson a [Hálózati beállítások] [Proxy beállításai] [Szerkesztés] lehetőségre.
Megjelenik az [Proxy beállításainak szerkesztése] képernyő.
4
Jelölje be a [Proxy használata] jelölőnégyzetet.
5
Adja meg a proxykiszolgáló címét és portszámát.
A [HTTP Proxy-kiszolgáló címe], részen adja meg az IP-címet és az állomásnevet.
A [HTTP Proxy-kiszolgáló portszáma] részen adja meg a portszámot.
6
Állítsa be az alkalmazható tartományt és a hitelesítési adatokat a használati környezetnek megfelelően.
Ha az azonos tartományban található eszközökkel való kommunikációhoz megadott proxykiszolgálót használ
Jelölje be a [Proxy használata ugyanazon a tartományon belül] jelölőnégyzetet.
Ha a proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz hitelesítésre van szükség
Jelölje be a [Proxy-hitelesítés használata] jelölőnégyzetet, és adja meg a hitelesítéshez használandó felhasználónevet egybájtos alfanumerikus karakterek használatával.
A hitelesítéshez használandó jelszó beállításához válassza ki a [Jelszó beállítása/módosítása] jelölőnégyzetet, és adja meg a jelszót egybájtos alfanumerikus karakterek használatával.
7
Kattintson a [OK] lehetőségre.
A beállítások ezzel érvénybe léptek.
8
Jelentkezzen ki a Távoli felhasználói felületről.
99L6-069