LPD, RAW vagy WSD konfigurálása

Kiválaszthatja, hogy a készülék használja-e az alábbi protokollok bármelyikét, amikor számítógépről végez nyomtatást vagy beolvasást.
Azt javasoljuk, hogy tiltson le minden nem használt protokollt.
LPD vagy RAW használata esetén beállíthatja, hogy a készülék mennyi idő után szakítsa meg a nyomtatási adatok fogadását.
LPD
Ez a protokoll nem függ a hardvertől, az operációs rendszertől vagy más platformoktól. Ez általában a TCP-/IP protokollt alkalmazó hálózati környezetben használatos.
RAW
Ez a Windows saját nyomtatásiadattípus-protokollja. Windows-környezetben ez az alapértelmezés szint használt protokoll.
WSD
Ez a protokoll Windows-környezetben lehetővé teszi a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók és lapolvasók automatikus észlelését.
Ez a rész azt mutatja be, hogyan konfigurálhatók a beállítások számítógépről a Távoli felhasználói felület használatával.
A kezelőpanelen válassza ki a [Főképernyő] [Menü] elemét, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a beállítások konfigurálásához. [TCP/IP-beállítások]
Rendszergazdai jogosultság szükséges. A beállítások alkalmazásához újra kell indítania a készüléket.
1
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszerkezelői módban. A Távoli felhasználói felület indítása
2
A Távoli felhasználói felület Portál oldalán kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] elemre. A Távoli felhasználói felület Portál oldala
3
Kattintson a [Hálózati beállítások] lehetőségre.
4
Konfigurálja az LPD, RAW vagy WSD protokollt.
LPD konfigurálása esetén
RAW konfigurálása esetén
WSD konfigurálása esetén
5
Kattintson a [OK] lehetőségre.
6
Indítsa újra a készüléket. A készülék újraindítása
A beállítások ezzel érvénybe léptek.
WSD hálózati eszköz hozzáadása
Kattintson a [] (Start) [] (Settings) [Eszközök] [Nyomtatók és szkennerek] [Nyomtató vagy szkenner hozzáadása] lehetőségre, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a műveleteket.
Az illesztőprogram WSD-hálózaton keresztül történő telepítésével kapcsolatos részletekért tekintse meg az illesztőprogram kézikönyvét az online kézikönyvek webhelyén.
https://oip.manual.canon/
A portszám módosítása
A protokollok portszámának módosításához lásd a következő részt:
A portszám módosítása
99L6-074