Określanie miejsc docelowych (Wprowadzanie bezpośrednie) (Model z Panelem Dotykowym)

Aby określić miejsce docelowe niezarejestrowane w książce adresowej, wprowadź bezpośrednio miejsce docelowe z poziomu ekranu faksu panelu sterowania.
Wprowadź numer faksu na ekranie faksu.
Jeśli urządzenie jest podłączone przez centralę PBX (Private Branch Exchange), naciśnij [R] przed wprowadzeniem miejsca docelowego za pomocą klawiszy numerycznych. Jeśli [R] jest niedostępny, musisz zarejestrować ustawienia klawisza R. [Ustawienia przycisku R]
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru faksu naciśnij [], aby usunąć numer.
Aby wprowadzić drugie lub kolejne miejsca docelowe, naciśnij [Odbiorca] i wybierz metodę określania miejsc docelowych.
W przypadku wysyłania faksu do międzynarodowego miejsca docelowego, wprowadź w tej kolejności: międzynarodowy numer dostępowy, kod kraju i numer faksu. Jeśli nie możesz się połączyć, naciśnij [Pauza] pomiędzy cyframi, aby dodać pauzę. Możesz zmienić czas pauzy. [Ustaw długość pauzy]
99L9-03C