Ładowanie papieru

Aby zapewnić jakość wydruku, sprawdź, jaki papier nadaje się do użytku oraz jak należy obchodzić się z papierem i jak go przechowywać, a także przygotuj odpowiedni papier do wykorzystania w urządzeniu. Używany papier/Środki ostrożności podczas pracy z papierem
Załaduj przygotowany papier do urządzenia, a następnie skonfiguruj ustawienia rozmiaru i typu papieru.
Ładowanie papieru do urządzenia
Załaduj papier do szuflady na papier. W przypadku używania kopert lub papieru z logo zwróć uwagę na orientację załadowanego papieru oraz to, która strona jest skierowana w górę.
Ładowanie papieru do szuflady na papier
Przygotowanie i orientacja ładowania kopert
Orientacja ładowanego papieru z logo
Ustawienia papieru
Aby zapewnić jakość druku i zapobiec zacięciom papieru, rozmiar i typ papieru muszą być ustawione prawidłowo, odpowiednio do załadowanego papieru.
Określanie formatu i typu papieru
99L9-02R