Czyszczenie podajnika

Jeśli podczas używania podajnika wystąpią dowolne z poniższych objawów, przetrzyj rolki wewnątrz podajnika oraz obszar skanowania oryginału podajnika, aby usunąć wszelki przylegający pył grafitowy oraz kurz.
Oryginały ulegają zabrudzeniu
Oryginały często się zacinają
Wydruki po skanowaniu, kopiowaniu lub wysyłaniu faksów są rozmazane
1
Wyłącz zasilanie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka. Wyłączanie urządzenia
Wyłączenie urządzenia powoduje usunięcie wszystkich danych oczekujących na wydruk.
2
Otwórz tackę podawania oryginałów.
3
Otwórz pokrywę podajnika.
4
Przetrzyj rolki () wewnątrz podajnika oraz w jego pobliżu.
Przetrzyj ściereczką namoczoną w wodzie i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.
5
Zamknij pokrywę podajnika i tacę na oryginały.
6
Otwórz podajnik.
7
Przetrzyj obszar skanowania oryginału w podajniku.
Przetrzyj ściereczką namoczoną w wodzie i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.
8
Pozostaw części do całkowitego wyschnięcia.
9
Delikatnie zamknij podajnik.
10
Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz urządzenie. Włączanie urządzenia
Można skonfigurować urządzenie, aby wyświetlało komunikat po wykryciu zabrudzenia w obszarze skanowania oryginału podajnika. [Powia. o czysz. obsza. skano. oryginałów]
99L9-09K