Dane techniczne faksu

Używana linia *1
Publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN), Sieć komunikacji faksowej (FCN)
Gęstość linii skanowania
Tryb normalny
G3: 8 punktów/mm*2 x 3,85 linii/mm
Tryb precyzyjny
G3: 8 punktów/mm*2 x 7,7 linii/mm
Tryb superprecyzyjny
G3: 8 punktów/mm*2 x 15,4 linii/mm
Prędkość transmisji *3
SuperG3: 33,6 Kbps
G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresji
MH, MR, MMR, JBIG
Tryb łączności
SuperG3, G3
Maksymalny rozmiar wysyłanego oryginału
A4
Rejestrowanie rozmiaru papieru
Czas rozpoczęcia transmisji
Około 2,6 sekund*4
*1 W zależności od linii telefonicznej i regionu, w którym jest używana, komunikacja danych może być niemożliwa, np. gdy suma rezystancji linii telefonicznej i urządzenia przekracza 1700 Ω. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
*2 Pels oznacza elementy obrazów (piksele).
*3 Z automatyczną redukcją szybkości.
*4 Wartość uzyskana na podstawie oryginalnego arkusza testowego firmy Canon o rozmiarze A4, przy standardowej transmisji ECM (JBIG).
99L9-00S