Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika

Aby skorzystać ze zdalnego interfejsu użytkownika, wprowadź adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej na komputerze i zaloguj się w trybie menedżera systemu lub w trybie ogólnego użytkownika. Funkcje dostępne za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika różnią się w zależności od trybu, w którym się zalogowałeś.
Wymagane czynności przygotowawcze
Sprawdź środowisko pracy zdalnego interfejsu użytkownika. Obsługiwane środowisko
Podłącz komputer, który jest używany do obsługi zdalnego interfejsu użytkownika do urządzenia przez sieć. Konfiguracja sieci
Sprawdź adres IP urządzenia. Sprawdzanie stanu i ustawień sieci
1
W przeglądarce internetowej na komputerze otwórz następujący adres URL.
http://<adres IP urządzenia>/
Pojawi się ekran logowania do zdalnego interfejsu użytkownika.
Kiedy komunikacja w zdalnym interfejsie użytkownika jest szyfrowana, może pojawić się komunikat ostrzegawczy o certyfikacie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma problemów z certyfikatem lub ustawieniami TLS, można kontynuować operacje.
Wprowadzając adres IPv6, zamknij adres IP nawiasami [ ].
Przykład:
http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Jeśli ekran logowania do zdalnego interfejsu użytkownika nie jest wyświetlany
Gdy wyświetlony zostanie taki komunikat jak [Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.] i nie wyświetla się ekran logowania, patrz niżej:
Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika
2
Wybierz [Tryb menedżera systemu] lub [Tryb użytkownika ogólnego], a następnie wprowadź pozycje wymagane do logowania.
[Tryb menedżera systemu]
Gdy identyfikator menedżera systemu jest ustawiony, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
* Przy logowaniu w trybie menedżera systemu należy zmienić kod PIN menedżera systemu z ustawienia domyślnego. Ustawianie identyfikatora działu i kodu PIN administratora
[Tryb użytkownika ogólnego]
Możesz zalogować się bez podawania nazwy użytkownika, ale podczas sprawdzania i anulowania zadań oczekujących na wydruk należy podać nazwę użytkownika drukowania.
* Jeśli w sterowniku drukarki nie została ustawiona nazwa użytkownika, automatycznie ustawiana jest nazwa użytkownika logowania komputera, który wysłał dane do drukowania.
[Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
Gdy ustawiony jest kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, wprowadź ten kod PIN.
3
Kliknij [Zaloguj się].
Wyświetlony zostanie portal zdalnego interfejsu użytkownika. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
4
Kiedy zakończysz swoją pracę, kliknij [Wyloguj się].
Po wylogowaniu się ze zdalnego interfejsu użytkownika pojawia się ekran logowania.
Podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika nie należy otwierać innych witryn internetowych.
Ustawianie czasu, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany
Użytkownik jest automatycznie wylogowywany ze zdalnego interfejsu użytkownika, jeśli przez pewien czas nie wykona żadnej operacji. Użyj poniższej procedury, aby ustawić czas, po którym użytkownik zostanie wylogowany.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia sesji] [Edycja] wprowadź czas do wylogowania użytkownika [OK]
99L9-079