Łączenie urządzenia przenośnego przez router bezprzewodowej sieci LAN (połączenie z siecią LAN)

Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN w taki sam sposób, w jaki podłączasz komputer do urządzenia. Konfigurując urządzenie przenośne, aby automatycznie łączyło się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, nie musisz następnym razem podłączać go ręcznie.
Wymagane czynności przygotowawcze
Połącz urządzenie mobilne z siecią używając przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN. Konfiguracja sieci
* Jeśli używasz przewodowej sieci LAN, sprawdź, czy router bezprzewodowej sieci LAN jest podłączony do tej samej sieci.
Ustaw adres IPv4 dla urządzenia. Ustawianie adresów IPv4
Podłącz urządzenie przenośne do jednego z następujących routerów bezprzewodowej sieci LAN:
Routera bezprzewodowej sieci LAN podłączonego do urządzenia
(Kiedy urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN) Routera bezprzewodowej sieci LAN w sieci połączonej z urządzeniem
Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzenia przenośnego do routera bezprzewodowej sieci LAN znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.
99L9-05X