Rejestrowanie urządzenia na komputerze

Zarejestruj urządzenie, które jest zarejestrowane w Azure Active Directory, na komputerze, który ma być używany do uniwersalnego drukowania.
Wymagane czynności przygotowawcze
Zarejestruj urządzenie w usłudze Azure Active Directory. Rejestrowanie urządzenia w usłudze Azure Active Directory
1
Kliknij [] (Start) [] (Settings) [Accounts].
Zostanie wyświetlony ekran [Your info].
2
Kliknij opcje [Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki] [Połącz].
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Microsoft 365.
4
Kliknij po kolei opcje [Strona główna]  [Urządzenia]  [Drukarki i skanery].
Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].
5
Kliknij [Dodaj drukarkę lub skaner].
Wyświetli się ekran listy drukarek.
6
Wybierz urządzenie i kliknij na [Dodaj urządzenie].
Urządzenie zostanie zarejestrowane w komputerze.
W przypadku korzystania ze serwera proxy
Aby skorzystać z usługi uniwersalnego drukowania za pośrednictwem serwera proxy, należy również skonfigurować ustawienia proxy na komputerze. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
99L9-041