Konfiguracja urządzenia w środowisku sieciowym

Wielkość i konfiguracja sieci różni się w zależności od jej przeznaczenia i wykorzystania. Urządzenie jest wyposażone w różne technologie, które umożliwiają pracę w wielu środowiskach.
W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia urządzenia zgodnie ze swoim środowiskiem sieciowym.

Patrz również

Aby zmniejszyć zagrożenie nieautoryzowanym dostępem i podsłuchiwaniem, zaleca się skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń odpowiednio do środowiska sieciowego.
Ochrona sieci
Wykorzystanie urządzenia w sieci z uwierzytelnianiem IEEE 802.1X
Podłączając urządzenie do sieci korzystającej z uwierzytelniania IEEE 802.1X, musisz skonfigurować ustawienia urządzenia, takie jak metoda uwierzytelniania zarządzana przez serwer uwierzytelniania. Korzystanie ze standardu IEEE 802.1X
99L9-01K