Podłączanie do sieci przewodowej LAN

Podłącz urządzenie do komputera za pośrednictwem routera. Do podłączenia urządzenia do routera użyj kabla Ethernet.
1
Podłącz kabel Ethernet do urządzenia i do routera.
Włóż złącze do końca do portu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
2
Odczekaj kilka minut.
Domyślnie adres IP ustawiany jest automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4
Ustawianie adresów IPv6
99L9-018