Zmiana czasu do aktywacji trybu uśpienia

Oprócz możliwości zmiany czasu, po którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, możesz również skonfigurować określony czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia.
Zmniejszanie zużycia energii (Tryb uśpienia)
99L9-0E5