Informácie o zariadení

Predtým, ako začnete zariadenie používať, preštudujte si základné informácie o tomto zariadení, napríklad o podporovaných funkciách a možnostiach, názvoch každého dielu a špecifikáciách funkcií. Venujte pozornosť aj systému správy zariadenia a opatreniach na zmiernenie bezpečnostných rizík.
Základné informácie
Podporované funkcie a možnosti sa líšia v závislosti od modelu. Podrobnosti nájdete v zozname.
Môžete si preštudovať aj špecifikácie možností.
Podporované funkcie a možnosti
Podľa potreby si preštudujte názvy častí, použiteľný papier a špecifikácie funkcií.
Názvy častí a ich funkcie
Použiteľný papier
Technické parametre
Informácie potrebné pre funkcie spravovania
Keď používate funkcie spravovania, na prihlásenie použite ID a PIN správcu systému.
Prednastavené ID a PIN správcu systému sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
ID a kód PIN správcu systému
Keď zariadenie používate v sieťovom prostredí, pozrite si príklady opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu a zvážte ich uplatnenie.
Opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu
Užitočné rady
Tu nájdete odporúčané funkcie, ktoré sú užitočné pre digitalizáciu dokumentov, zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti operácií.
Odporúčané funkcie
99LE-000