Tlač pomocou služby Univerzálna tlač

Univerzálna tlač je služba na tlač dokumentov pomocou cloudu spoločnosti Microsoft. Ovládač univerzálnej tlače je štandardnou súčasťou systému Windows 10, takže nie je potrebné inštalovať ovládač tlačiarne do každého počítača. Ak je vaše zariadenie pripojené na internet, môžete dokumenty tlačiť aj vtedy, keď sa nachádzate mimo zariadenia.
Ak chcete používať univerzálnu tlač, musíte byť zaregistrovaný používateľ služby Microsoft 365 a musíte používať službu Azure Active Directory.
Požadované prípravy
Zaregistrujte zariadenie pre službu Azure Active Directory a nastavte členov alebo skupiny, ktoré budú používať zariadenie. Registrácia zariadenia pre cloudovú službu
Pre každý počítač, ktorý bude používať univerzálnu tlač, zaregistrujte zariadenie, ktoré je zaregistrované pre službu Azure Active Directory. Registrácia zariadenia v počítači
Podrobnosti o postupe tlače s univerzálnou tlačou a podporovaných operačných systémoch nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.
https://docs.microsoft.com/
99LE-044